quy trình sản xuất

 • Tách vỏ hạt - ươm mầm
  Bước 1.

  Tách vỏ hạt - ươm mầm

  Hạt giống được nhập khẩu từ Nhật Bản.Sẽ được công nhân mở niêm phong và ươm trên giá thể.

 • Tách cây
  Bước 2.

  Tách cây

  Các giá thể của mầm cây con sẽ được tách ra, trồng và khay nhựa với khoảng cách nhất định.

 • Chọn lọc cây
  Bước 3.

  Chọn lọc cây

  Sau 14 ngày, các cây nào khỏe, có trọng lượng quy định sẽ được chọn lọc rồi trồng vào một giá thể khác với khoảng cách nhất định.

 • Thu hoạch
  Bước 4.

  Thu hoạch

  Rau sau 45 ngày sẽ được công nhân tiến hành thu hoạch.