Tầm nhìn và phát triển

Hiện nay tình hình an toàn thực phẩm nói chung và rau quả nói riêng đang trở nên NGHIÊM TRỌNG và ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP đến sức khỏe của từng thành viên gia đình chúng ta. Tuy nhiên, chỉ có MỘT SỐ ÍT NGƯỜI TIÊU DÙNG thật sự quan tâm đến chất lượng cũng như nguồn gốc của các loại rau quả trong bữa ăn hàng ngày.
Vì vậy CitiFarm đã tiên phong hình thành những NÔNG TRẠI CÔNG NGHỆ CAO ngay trong thành phố theo Mô hình FARM-TO-FORK, theo đó rau quả sẽ được mang đến tận bàn ăn của khách hàng trong ngày với chất lượng tốt nhất.